Churg Strauss Sendromu – Eozinofilik Allerjik granülomatoz anjiit

Bu yazı Romatolog Dr. Selda Öktem tarafından kaleme alınmıştır. Herkesin anlayabilmesi amacıyla basitleştirilmiş ve sadeleştirilmiştir.

Churg Strauss Sendromu küçük ve orta çaplı damarları etkileyen bir vaskülittir. Sıklıkla deri, akciğerler, kalp ve gastrointestinal sistemi tutar. Kanda ve etkilenen dokularda eozinofil yoğunluğu vardır.

Nedeni bilinmez. Olguların geçmişlerinde alerjik astma ve kronik ürtiker varlığı dikkat çekicidir. Bir nevi alerjik bir maddeye karşı aşırı duyarlılık reaksiyonunun damar duvarını etkilemesi halidir.

Churg Strauss Sendromunda klinik belirtiler 3 aşamalı bir seyir izler. Ama bazen bu aşamalar birbirine girebilir.

  • Başlangıç dönemi: Alerjik rinit, astım hali. 10-20 yıl sürebilir.
  • İkinci dönem: Kanda ve dokularda eozinofil düzeyi (>%10) yüksektir. Eozinofilik pnömoni ve gastroenterit kliniği olabilir.
  • Üçüncü- Vaskülitik dönem: Sistemik belirtiler ve vaskülit belirtileri tabloya egemendir. Bu dönem ile ilk dönem arası ne kadar yakınsa, hastalığın gidişatı o kadar kötü olur.

Astımı olduğu bilinen bir hastada ateş, kilo kaybı gibi yakınmalar tabloya eklendiyse Churg Strauss Sendromu yönünden uyarıcı olmalıdır. Akciğer grafisinde yamalı, değişken, geçici gölgeler görünür. Bazen de yaygın pnömoni gibi bulgu verir.

Deri altı nodülleri görülebilir. Deride kırmızı ve kabarık döküntülere neden olur.

Olguların büyük çoğunluğunda bir ekstiremitenin sinirleri tek başına etkilenir (mononöritis multipleks). Optik sinir (gözün ana siniri) etkilenbilir, buna bağlı görme sorunları ani olarak gelişir.

Karın ağrısı, ishal ve kanama gibi yakınmalar bağırsak damarlarının etkilenmesi nedeniyle görülebilir. Kalp tutuluşu ve buna bağlı kalp yetmezliği olabilir.

C-SS’da diğer vaskülitlerden farklı olarak böbrek tutuluşu nadirdir.

Kanda eozinofil düzeyinin >%10 olması ayırt ettirici bir özelliktir. Nonspesifik iltihap göstergeleri her vaskülitte olduğu gibi burada da yüksektir.

C-SS tedavisinde birinci ilaç kortizondur. Böbrek tutuluşu veya nörolojik tututluş olan vakalarda kortizona ek olarak immunsupresif ilaçlar eklenmelidir.

Bu hastalığın tedavisinde bazen başka uzmanlık alanları konuya bir şekilde dahil olsa da, esas olarak romatologlar tarafından tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. 

Share on facebook
Facebook'ta Paylaşın

İlgilenebileceğiniz Diğer Makaleler ve Videolar

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”
Romatoloji Uzmanı Dr. Selda Öktem

Telefon
0212 230 9421

Mobil
0539 617 58 56

İletişim
seldaoktem@yahoo.com

Sosyal Medya