Özgeçmiş

Romatolog Dr. Selda Öktem

Doğum Tarihi: 24 Şubat 1973
Doğum Yeri: Burdur

Tıp Fakültesi Öncesi Eğitim
1978-1983: Sakarya İlkokulu- Burdur
1983-1986: Cumhuriyet Lisesi- Ortaokul Bölümü- Burdur
1986-1989: Cumhuriyet Lisesi- Burdur

Tıp Eğitimi
1989-1995:
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi- İzmir

Tıpta Uzmanlık Eğitimi ve Yan Dal Uzmanlığı Eğitimi
1996-2000:
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları uzmanlık eğitimi
2001-2004: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Romatoloji üst uzmanlık eğitimi

Çalıştığım Kurumlar
Ocak 2004-Ağustos 2004:
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Eylül 2004-Mayıs 2007: İstanbul Memorial Hastanesi
Haziran 2007-Eylül 2008: İstanbul Bahçelievler Medical Park Hastanesi
Ekim 2008-Mayıs 2009: Şişli Florence Nightingale Hastanesi
Mayıs 2009-Nisan 2011: Anadolu Sağlık Merkezi (Johns Hopkins Hastanesi)
Mayıs 2011-Nisan 2014: Acıbadem Maslak Hastanesi
Mayıs 2014-Halen: Özel Muayenehane Nişantaşı

Üye Olunan Dernekler

 • Türkiye İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Ankara
 • Türkiye Romatoloji Derneği (TRD), Ankara, İstanbul
 • Sarı Lacivert Derneği, İstanbul
 • Fenerbahçe Spor Klübü, İstanbul

İç Hastalıklar Uzmanlık Tezi
“Ailesel Akdeniz Ateşi Hastaları ve Heterozigot Akrabalarında Atak ve Atak Dışı Dönemde İnterlökin-6 ve Solubl İnterlökin-6 Reseptör Düzeyleri” (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Tunca)

Romatoloji Uzmanlık Tezi
“Serum Safra Asit Düzeylerinin Sistemik Lupus Eritematozus Klinik ve Laboratuar Değişkenleri ile Olan İlişkisi” (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Eker Doğanavşargil)

Yurtdışı Yayınlar

 1. The significance of paired MEFV mutations in individuals without symptoms of familial Mediterranean fever. Eur J Hum Genet 2002; 10: 786-9. Tunca M, Akar S, Hawkins PN, Booth SE, Sengul B, Yavuzsen TU, Oktem S, Soyturk M, Akkoc N, Booth DR.
 2. Levels of Interleukin-6 (IL-6) and its soluble receptor (sIL-6R) in familial Mediterranean fever (FMF) patients and their first degree relatives. Clin Exp Rheumatol. 2004 Jul-Aug;22(4 Suppl 34):S34-6. Oktem S, Yavuzsen TU, Sengul B, Akhunlar H, Akar S, Tunca M.
 3. Risk of cancer in Turkish patients after treatment with TNF antagonists. Rheumatology (Oxford). 2008 Apr;47(4):548-9. Epub 2008 Feb 23. Pay S, Society for research and education in rheumatology of Turkey. Oktem S in collabators.


Yurtiçi Yayınlar

 1. Skleroderma laboratuar özellikleri. Türkiye Klinikleri. İmmünoloji Romatoloji özel sayısı. 2009; cilt 2: sayı 3. Yazar: Selda ÖKTEM
 2. “Romatizmal Hastalıklarda Klinik Tedavi” isimli kitabın 17. Bölümü Diz Ağrısı’nın çevirisi

Kongre Bildirgeleri

Yurtiçi Kongre Bildirileri

 1. “Türk hekimlerinde Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) taşıyıcılığı görülme sıklığı” 2. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. Antalya, Eylül 2000
 2. Ulaş Yavuzşen T, Öktem S, Coşkunkan S, Akar S, Booth DR, Booth SE, Soytürk M, Tunca M: Ailesel Akdeniz ateşi hastalarında ve heterozigot akrabalarında seri fibrinojen ölçümleri. 2. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. Antalya, Eylül 2000
 3. Öktem S, Ulaş Yavuzşen T, Şengül B, Akhunlar H, Resmi H, Kırkalı G, Akar S, Tunca M: Ailesel Akdeniz ateşi hastaları ve heterozigot akrabalarında atak ve atak dışı dönemde interlökin-6 ve solubl interlökin-6 reseptör düzeyleri. 2. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. Antalya, Eylül 2000
 4. Öktem S, Oksel F. Sistemik Lupus Eritematozuslu hastalarda serum prolaktin düzeyleri. Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Kasım 2004
 5. Öktem S, Oksel F, Doğanavşargil E. Serum safra asit düzeylerinin sistemik lupus eritematozus klinik ve laboratuar değişkenleri ile ilişkisi. Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Kasım 2004
 6. Tarhan F, Demirpolat G, Özbek S, Kayıkçıoğlu M, Öktem S, Oksel F. Sekonder Raynaud fenomenli hastalarda ilomedinin vasküler değişiklikler üzerine etkisinin doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi. Ulusal Romatoloji kongresi, Konya, Eylül 2005
 7. Öktem S, İlkova F. Gastrik adjustable band uygulaması sonrası artrit dermatit sendromu. Ulusal Romatoloji Kongresi, Çeşme- İzmir, Eylül 2006
 8. Öktem S. Wegener Granülomatozunu taklit eden üst solunum yollarına lokalize sarkoidoz olgusu. Ulusal Romatoloji Kongresi, Çeşme- İzmir, Eylül 2006

Yurtdışı Kongre Bildirileri

 1. Oktem S, Ulas yavuzsen T, Sengul B, Akhunlar H, Resmi H, Kirkali G, Akar S, Tunca M: Levels of interleukin-6 (IL-6) and its soluble receptor (sIL-6) in FMF patients during acute attack and attack free period. 2nd International Conference on Familial Mediterranean fever, Antalya- Türkiye. Mayıs 2000
 2. Tunca M, Oktem S, Ulas yavuzsen T, Bunce T, Booth DR: The frequency of familial Mediterranean fever carriers state among Turkish physicians. 3rd Congress of the European federation of Internal medicine, Edinburg, UK. Mayıs 2001

Kongre Konuşmaları

 1. “Olgularla Bağ Dokusu Hastalıkları: Romatoid Artrit- Sistemik Lupus Eritematozus Çakışma Sendromu”. 7. Ege Romatoloji Günleri, Kuşadası- Aydın. Eylül 2003
 2. “ Mikrokimerizm ve Romatolojik hastalıklarla ilişkisi”: VIII. Ege Romatoloji Günleri, İzmir, Mart 2005
 3. Kasım 2014 Ulusal Romatoloji Kongresinde oturum başkanlığı